Uppsats om: Moradeltat med Bonäslinjen och Alderängarna

Österdalälven

Österdalälven nov. 2014

Under hösten 2014 studerade John vid Lunds universitet på kursen ”Landskapets utveckling från istid till nutid”. Kursen gav möjligheten att skriva en uppsats om valfritt område i landet. Eftersom John har en anknytning till Holen i Orsa, så valdes Moradeltat väster om Orsasjön för uppsatsarbetet. Moradeltat besöktes även under grundutbildningen i geovetenskap vid Uppsala universitet våren 2012, vilket även den gav inspiration till uppsatsen. Arbetet med att ta fram faktaunderlag och de egna exkursionerna vid Moradeltat, kommer att vara ett underlag för guidningar och kurser i området. Målsättningen är att starta upp med guidningar och kurser under våren/ sommaren 2015.