Genomförd kurs i Energikunskap

En kurs i ”Energikunskap 15 hp” vid Uppsala Universitet, under våren 2016, utmynnade i en rapport om uran, med namnet: ”Uranbrytning utomlands eller i Sverige – Vad talar för och emot”. Arbetet med rapporten gav kunskap om uranets historia, geologiska förutsättningar, uranfyndigheter i Sverige och i världen. Även delar som berör miljö och arbetsmiljö samt lagstiftning är en del av rapportens innehåll. Ett avsnitt tar också upp det som det mest har handlat om, när det gäller uranbrytning i Sverige dvs. åsikter för eller emot uranbrytning.

Arbetet med rapporten har också medfört intressanta ”stickspår” som inte behandlats i rapporten. De geologiska förutsättningarna i närområdet har kunnat studeras genom arkivmaterial och geologisk litteratur, som beskriver de sedan länge kända uranmineraliseringarna vid Stripa och Blanka järnmalmsgruvor i Västmanland. Även torium som grundämne har varit ett intressant ”stickspår”