Om geopedagog.se

Ansvarig för websidan geopedagog.se är John Tarkkanen, vars fascination för berggrundens alla skatter väcktes redan i de tidiga tonåren och som sedan tilltagit med åren. Tidigare begränsades intresset till hobbynivå, men har på senare år vidgats till en verksamhetsgren inom företaget Arbolitos, som också sysslar med arbetsmiljöfrågor.  Johns geologiska kunskaper har bland annat inhämtats vid Uppsala universitet och Lunds universitet.

John Tarkkanen
c/o Arbolitos
Ugglegränd 4
711 32 Lindesberg
Tel: 0581-147 80,
Mobil: 070-665 73 54
Mail