Guldsmedshyttans silvergruvor

Stollgången vid Silvergruvan.

Stollgången vid Silvergruvan.

Silverfyndigheten vid Guldsmeds-hyttans silvergruvor bearbetades redan under 1400-talet. Under 1800-talet var Guldsmedshytte Silververk en betydande silver- och blyproducent i Sverige. Läs mer i Lars Arvidssons och John Tarkkanens uppsats på bergsbruk.se